Ðăng ký thành viên

Tên truy cập:
  *
Tên gọi:
 *
Giới tính:
   
Xin chọn avatar:

Mật khẩu:
*
Gõ lại mật khẩu:
*  6-15 chữ
Câu hỏi mật khẩu đặt lại:
Trả lời câu hỏi mật khẩu đặt lại:
  Trong 20 chữ
E-mail:
 Xin điền đúng địa chỉ E-mail
Mã kiểm tra:
* Xin điền chữ trong ảnh, không chia biệt hoa / thường.
Nội quy diễn đàn 7mvn.com
[Thể thao 7M ] là dich vụ miễn phí dành cho các thành viên để có thể trao đổi, bình luận, các thông tin về bóng đá, và cung cấp dịch vụ khác! để được hưởng dịch vụ, thành viên phải đồng ý tất cả điều khoản sau đây, và làm theo chương trình quy định. Sau click "tôi đồng ý, và sáng lập tài khoản" tức là bạn đã đồng ý và chấp nhận tuân thủ mọi quy định của thể thao 7M:
1. Các thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết, những link và ảnh của mình khi post lên thể thao 7M, nếu là link độc hại ( virus, keylog....) cũng như ảnh đồi trụy thì thành viên đó sẽ bị trục xuất khỏi Thể thao 7M vĩnh viễn.
2. Tôn trọng các thành viên khác trong Thể thao 7M.
3. Không được đăng phát, lưu hành các thông tin, hình ảnh vi phạm hiến pháp và pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.
4. Tự do bình luận, tranh luận hay tranh cãi về bóng đá nhưng không kích động nhằm chia rẽ, gây mất đoàn kết với các thành viên khác và phá hoại Thể thao 7M.
5. Không nói tục, chửi bậy trong bất kỳ mục nào của Thể thao 7M.
6. Không tiếp thị, quảng cáo cũng như rủ rê các thành viên khác tham gia vào các hoạt động không lành mạnh và bất hợp pháp.
7. Không spam bài, trích dẫn hoặc copy quá dài lặp đi lặp lại, không post số điện thoại, địa chỉ Email, nick chat....
8. Hành vi coi thường, lăng mạ, vu khống thành viên khác, các thành viên tham gia quản trị diễn đàn (dù với bất kì lí do gì) sẽ bị treo nick ngay lập tức, mà không cần thông báo tới thành viên.
9. Không đặt tên giống với các danh nhân, vĩ nhân, các vị lãnh đạo Đảng và nhà nước, của kẻ xấu, hoặc tên có ý nghĩa không lành mạnh, nhằm mục đích bôi nhọ người khác....
10. Nếu thành viên nào bị phát hiện tham gia diễn đàn chỉ với mục đích quấy rối thì sẽ bị khóa nick ngay lập tức cho dù chưa trực tiếp vi phạm quy định nào.
Click “Tôi đồng ý”, thì biểu thị bạn đã đọc và đồng ý các điều trên đây.